Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 17,6450 17,9100 17,7510
 CAD 17,8930 18,2900 18,0560
 CHF 22,8640 23,3240 23,0250
 EUR 26,6610 26,9790 26,7410
 GBP 29,4670 29,9390 29,6750
 JPY 1980 2020 2000
 SGD 16,5100 16,8090 16,6270
 THB 6720 7000 6720
 MYR - 5,4120 5,3420
 DKK - 3,6620 3,5510
 HKD 2,8700 2,9330 2,8900
 INR - 3620 3490
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,0100 75,0640
 NOK - 2,8960 2,8080
 RUB - 4400 3950
 SAR - 6,2800 6,0430
 SEK - 2,8240 2,7540

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-10-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,740 5 22,760 15

Tỷ giá trung tâm ngày 22-10-2017

1USD = 22,459 0