Tỷ giá ngày 22-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,469-45 17,157-47 16,635-46
 CAD 17,106-39 17,821-41 17,279-39
 JPY 214-1 226-1 217-1
 EUR 26,627-165 27,985-173 26,896-167
 CHF 24,775-54 25,809-57 25,025-55
 GBP 29,2715 30,4935 29,5665
 CNY 3,3571 3,4981 3,3911
 SGD 16,617-45 17,311-47 16,785-46
 THB 657-4 758-4 730-4
 MYR - 5,662-34 5,545-34
 DKK - 3,741-23 3,606-22
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 326-1 314-1
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,66251 75,69250
 NOK - 2,6114 2,5074
 RUB - 3081 -
 SEK - 2,682-23 2,575-23

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 10 23,200 10

Tỷ giá trung tâm ngày 22-09-2020

1USD = 23,200 9