Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,70010 22,77010 22,70010
 AUD 17,846-41 18,114-42 17,953-41
 CAD 18,19372 18,59673 18,35872
 CHF 23,168126 23,634129 23,331127
 EUR 26,998141 27,321130 27,079142
 GBP 30,490148 30,979151 30,705149
 JPY 2001 2041 2021
 SGD 16,64747 16,94848 16,76447
 THB 6731 7011 6731
 MYR - 5,4533 5,3842
 DKK - 3,71323 3,60022
 HKD 2,8700 2,9340 2,8900
 INR - 363-2 349-2
 KRW 180 210 190
 KWD - 78,25395 75,29891
 NOK - 2,96225 2,87225
 RUB - 4372 3922
 SAR - 6,2851 6,0481
 SEK - 2,89118 2,82017

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-09-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-09-2017

1USD = 22,450 4