Tỷ giá ngày 22-06-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2300 23,3500 23,2300
 AUD 15,9060 16,2740 16,0020
 CAD 17,3740 17,8300 17,5320
 CHF 23,4170 23,8870 23,5820
 EUR 25,9560 26,7140 26,0340
 GBP 29,2730 29,7420 29,4800
 JPY 2140 2230 2160
 SGD 16,9780 17,2850 17,0980
 THB 7410 7720 7410
 MYR - 5,6420 5,5690
 DKK - 3,5800 3,4710
 HKD 2,9400 3,0050 2,9610
 INR - 3470 3340
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,4770 76,4760
 NOK - 2,7670 2,6830
 RUB - 4120 3690
 SAR - 6,4390 6,1950
 SEK - 2,5070 2,4460

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-06-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,280 0 23,295 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 22-06-2019

1USD = 23,055 -10