Tỷ giá ngày 22-05-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3300 23,4500 23,3300
 AUD 15,8450 16,2110 15,9410
 CAD 17,1430 17,5930 17,2990
 CHF 22,8340 23,2920 22,9950
 EUR 25,9120 26,7170 25,9900
 GBP 29,4020 29,8720 29,6090
 JPY 2050 2130 2070
 SGD 16,7710 17,0740 16,8900
 THB 7170 7470 7170
 MYR - 5,6260 5,5540
 DKK - 3,5500 3,4420
 HKD 2,9370 3,0020 2,9580
 INR - 3480 3350
 KRW 180 200 190
 KWD - 79,7390 76,7290
 NOK - 2,7110 2,6280
 RUB - 4040 3620
 SAR - 6,4670 6,2230
 SEK - 2,4540 2,3940

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-05-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,385 0 23,395 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 22-05-2019

1USD = 23,066 -3