Tỷ giá ngày 22-02-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9005 23,1105 22,9305
 AUD 17,695228 18,434238 17,874230
 CAD 17,814134 18,558140 17,993136
 JPY 2120 2230 2140
 EUR 27,07077 28,48581 27,34478
 CHF 25,029-11 26,074-12 25,282-11
 GBP 31,483130 32,798136 31,801132
 CNY 3,4946 3,6407 3,5297
 SGD 16,96145 17,67046 17,13345
 THB 6791 7831 7541
 MYR - 5,76110 5,64210
 DKK - 3,82410 3,68610
 HKD 2,8951 3,0161 2,9241
 INR - 3290 3160
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,99896 76,01592
 NOK - 2,7822 2,6702
 RUB - 310-1 -
 SEK - 2,84312 2,72911

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-02-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,800 50 23,850 50

Tỷ giá trung tâm ngày 22-02-2021

1USD = 23,125 -9