Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5200 22,5900 22,5200
 AUD 16,8530 17,1060 16,9550
 CAD 16,6810 17,0510 16,8320
 CHF 22,1350 22,5800 22,2910
 EUR 23,8820 24,1670 23,9530
 GBP 27,5280 27,9700 27,7220
 JPY 1940 1970 1960
 SGD 15,6250 15,9070 15,7350
 THB 6250 6520 6250
 MYR - 5,1070 5,0420
 DKK - 3,2870 3,1870
 HKD 2,8670 2,9300 2,8870
 INR - 3430 3300
 KRW 180 200 190
 KWD - 76,6590 73,7630
 NOK - 2,7130 2,6300
 RUB - 4200 3440
 SAR - 6,2360 6,0010
 SEK - 2,5590 2,4960

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 0 22,730 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-01-2017

1USD = 22,193 0