Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6805 22,7505 22,6805
 AUD 17,003-5 17,258-5 17,105-5
 CAD 17,457-62 17,844-63 17,616-62
 CHF 22,563-102 23,016-104 22,722-103
 EUR 26,415-181 26,731-183 26,495-182
 GBP 29,720-47 30,197-48 29,930-48
 JPY 1990 2030 2010
 SGD 16,5541 16,8531 16,6711
 THB 6790 7080 6790
 MYR - 5,52519 5,45418
 DKK - 3,633-25 3,523-24
 HKD 2,8660 2,9301 2,8860
 INR - 3630 3490
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,003-60 75,057-58
 NOK - 2,787-9 2,702-8
 RUB - 425-1 382-1
 SAR - 6,2791 6,0421
 SEK - 2,703-26 2,636-26

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-11-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,750 10 22,770 10

Tỷ giá trung tâm ngày 21-11-2017

1USD = 22,446 4