Tỷ giá ngày 21-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 15,95638 16,62240 16,11739
 CAD 17,23495 17,95499 17,40896
 JPY 2140 2250 2160
 EUR 26,731124 28,095131 27,001126
 CHF 24,93696 25,977100 25,18897
 GBP 29,27823 30,50024 29,57323
 CNY 3,4025 3,5456 3,4375
 SGD 16,67217 17,36918 16,84117
 THB 6560 7570 7290
 MYR - 5,6584 5,5414
 DKK - 3,75518 3,61917
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3270 3150
 KRW 180 210 200
 KWD - 78,559-26 75,593-25
 NOK - 2,55519 2,45318
 RUB - 3002 -
 SEK - 2,71029 2,60128

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,220 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 21-10-2020

1USD = 23,185 -6