Tỷ giá ngày 21-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,514-29 17,204-31 16,681-30
 CAD 17,145-42 17,861-43 17,319-42
 JPY 215-1 227-1 217-1
 EUR 26,7922 28,1592 27,0632
 CHF 24,829-71 25,866-74 25,080-72
 GBP 29,266-66 30,489-68 29,562-66
 CNY 3,356-2 3,497-2 3,390-2
 SGD 16,662-2 17,358-3 16,831-2
 THB 6612 7622 7342
 MYR - 5,69714 5,57914
 DKK - 3,7640 3,6280
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3270 3140
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,61026 75,64225
 NOK - 2,607-11 2,502-10
 RUB - 307-3 -
 SEK - 2,7066 2,5976

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,160 0 23,190 0

Tỷ giá trung tâm ngày 21-09-2020

1USD = 23,191 -5