Tỷ giá ngày 21-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,9116 16,1517 16,0087
 CAD 16,5360 16,9030 16,6860
 JPY 1730 1760 1750
 EUR 23,4572 23,7392 23,5282
 CHF 22,4007 22,7607 22,5587
 GBP 33,57954 34,11955 33,81654
 SGD 15,69717 16,01318 15,80717
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,770-2 5,696-2
 DKK - 3,2181 3,1201
 HKD 2,7780 2,8340 2,7970
 INR - 3500 3360
 KRW - 190 190
 KWD - 73,1190 70,8930
 NOK - 2,6970 2,6140
 RUB - 424-3 370-2
 SEK - 2,56512 2,50212

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,890 0 21,910 0

Tỷ giá trung tâm ngày 21-07-2015

1USD = 0