Tỷ giá ngày 21-05-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,3600 23,1800
 AUD 14,92582 15,54885 15,07682
 CAD 16,29811 16,97911 16,46311
 JPY 2110 2210 2130
 EUR 24,88773 26,15676 25,13873
 CHF 23,50070 24,48273 23,73871
 GBP 27,704-48 28,861-50 27,984-48
 CNY 3,2146 3,3496 3,2476
 SGD 16,04536 16,71538 16,20737
 THB 6460 7440 7170
 MYR - 5,4129 5,3009
 DKK - 3,4899 3,3629
 HKD 2,9270 3,0490 2,9570
 INR - 3191 3071
 KRW 160 200 180
 KWD - 78,1740 75,2220
 NOK - 2,39616 2,30016
 RUB - 3275 -
 SEK - 2,47515 2,37615

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-05-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,270 -10 23,300 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 21-05-2020

1USD = 23,247 -2