Tỷ giá ngày 21-05-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3450 23,4650 23,3450
 AUD 15,965-7 16,334-7 16,061-7
 CAD 17,1303 17,5803 17,2863
 CHF 22,87743 23,33744 23,03943
 EUR 25,93223 26,73824 26,01023
 GBP 29,435-12 29,906-12 29,642-12
 JPY 205-1 213-1 207-1
 SGD 16,799-1 17,102-1 16,918-1
 THB 7210 7510 7210
 MYR - 5,6410 5,5690
 DKK - 3,5543 3,4463
 HKD 2,9390 3,0030 2,9590
 INR - 348-1 334-1
 KRW 180 200 190
 KWD - 79,80079 76,78776
 NOK - 2,705-4 2,623-4
 RUB - 4040 3620
 SAR - 6,4701 6,2261
 SEK - 2,452-8 2,391-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-05-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,385 -5 23,400 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 21-05-2019

1USD = 23,069 0