Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,79020 22,86020 22,79020
 AUD 17,3335 17,5935 17,4375
 CAD 17,113-41 17,492-42 17,269-41
 CHF 22,415-39 22,866-40 22,573-39
 EUR 23,986-73 24,273-73 24,058-73
 GBP 28,104-20 28,554-20 28,302-20
 JPY 1980 2020 2000
 SGD 15,879-13 16,165-13 15,990-13
 THB 6390 6650 6390
 MYR - 5,1573 5,0913
 DKK - 3,303-10 3,202-9
 HKD 2,8992 2,9642 2,9202
 INR - 3541 3401
 KRW 180 210 190
 KWD - 77,525-25 74,597-24
 NOK - 2,775-4 2,691-4
 RUB - 4392 3592
 SAR - 6,3124 6,0734
 SEK - 2,581-12 2,517-11

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-02-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 0 22,830 0

Tỷ giá trung tâm ngày 21-02-2017

1USD = 22,231 0