Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6750 22,7450 22,6750
 AUD 17,00831 17,26332 17,11132
 CAD 17,519-21 17,908-21 17,678-21
 CHF 22,66569 23,12170 22,82569
 EUR 26,59720 26,91521 26,67720
 GBP 29,76838 30,24539 29,97838
 JPY 2001 2031 2021
 SGD 16,5539 16,8529 16,6699
 THB 6792 7072 6792
 MYR - 5,5069 5,4369
 DKK - 3,6583 3,5473
 HKD 2,8660 2,9290 2,8860
 INR - 3620 3490
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,064103 75,11599
 NOK - 2,795-16 2,710-15
 RUB - 4274 3833
 SAR - 6,2780 6,0410
 SEK - 2,729-9 2,662-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-11-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,740 -10 22,760 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 20-11-2017

1USD = 22,442 -4