Tỷ giá ngày 20-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 15,918-87 16,582-91 16,078-88
 CAD 17,1395 17,8555 17,3125
 JPY 2140 2250 2160
 EUR 26,607164 27,964172 26,876166
 CHF 24,840157 25,877164 25,091159
 GBP 29,25554 30,47756 29,55154
 CNY 3,3978 3,5399 3,4318
 SGD 16,65512 17,35113 16,82312
 THB 6560 7560 7290
 MYR - 5,6544 5,5374
 DKK - 3,73723 3,60222
 HKD 2,9161 3,0381 2,9451
 INR - 3280 3150
 KRW 180 210 200
 KWD - 78,58468 75,61766
 NOK - 2,53612 2,43412
 RUB - 2981 -
 SEK - 2,6816 2,5736

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 -20 23,240 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 20-10-2020

1USD = 23,191 -5