Tỷ giá ngày 20-07-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0150 23,0850 23,0150
 AUD 16,79025 17,07625 16,89125
 CAD 17,153-29 17,498-29 17,309-29
 CHF 22,76561 23,22263 22,92662
 EUR 26,64594 26,96395 26,72594
 GBP 29,64843 30,12344 29,85744
 JPY 2011 2071 2031
 SGD 16,65350 16,95451 16,77150
 THB 6760 7040 6760
 MYR - 5,7144 5,6414
 DKK - 3,65913 3,54813
 HKD 2,8950 2,9590 2,9150
 INR - 3471 3341
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,8920 75,9130
 NOK - 2,8480 2,7610
 RUB - 4040 3630
 SAR - 6,3720 6,1310
 SEK - 2,6212 2,5572

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-07-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,270 5 23,320 40

Tỷ giá trung tâm ngày 20-07-2018

1USD = 22,660 -2