Tỷ giá ngày 20-05-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,150-10 23,360-10 23,180-10
 AUD 14,843-29 15,463-30 14,993-29
 CAD 16,288-19 16,968-19 16,452-19
 JPY 211-1 221-3 213-1
 EUR 24,814-6 26,080-6 25,065-6
 CHF 23,43079 24,40882 23,66680
 GBP 27,751-57 28,910-60 28,032-58
 CNY 3,208-1 3,343-1 3,241-1
 SGD 16,008-20 16,677-21 16,170-21
 THB 6461 7451 7181
 MYR - 5,403-19 5,291-19
 DKK - 3,4800 3,3540
 HKD 2,927-1 3,050-1 2,957-1
 INR - 318-1 306-1
 KRW 160 200 180
 KWD - 78,17468 75,22265
 NOK - 2,3791 2,2841
 RUB - 3221 -
 SEK - 2,4602 2,3622

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-05-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,280 -50 23,320 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 20-05-2020

1USD = 23,249 -16