Tỷ giá ngày 20-04-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1550 23,2550 23,1550
 AUD 16,4000 16,6790 16,4990
 CAD 17,1120 17,4560 17,2670
 CHF 22,5520 23,0050 22,7110
 EUR 25,8800 26,6060 25,9580
 GBP 29,8070 30,2840 30,0170
 JPY 2040 2140 2060
 SGD 16,9160 17,2210 17,0350
 THB 7150 7450 7150
 MYR - 5,6550 5,5830
 DKK - 3,5470 3,4390
 HKD 2,9160 2,9800 2,9360
 INR - 3470 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,2130 76,2220
 NOK - 2,7690 2,6850
 RUB - 4030 3620
 SAR - 6,4160 6,1740
 SEK - 2,5260 2,4640

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-04-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 10 23,260 40

Tỷ giá trung tâm ngày 20-04-2019

1USD = 22,998 10