Tỷ giá ngày 20-02-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8950 23,1050 22,9250
 AUD 17,4670 18,1960 17,6430
 CAD 17,6790 18,4180 17,8580
 JPY 2110 2220 2140
 EUR 26,9930 28,4030 27,2660
 CHF 25,0400 26,0860 25,2930
 GBP 31,3530 32,6620 31,6700
 CNY 3,4870 3,6340 3,5230
 SGD 16,9170 17,6230 17,0880
 THB 6780 7810 7530
 MYR - 5,7510 5,6320
 DKK - 3,8140 3,6760
 HKD 2,8940 3,0150 2,9230
 INR - 3290 3170
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,9020 75,9230
 NOK - 2,7800 2,6680
 RUB - 3110 -
 SEK - 2,8310 2,7180

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-02-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,750 30 23,800 0

Tỷ giá trung tâm ngày 20-02-2021

1USD = 23,134 12