Tỷ giá ngày 19-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,0056 16,6736 16,1666
 CAD 17,13444 17,84946 17,30745
 JPY 2141 2252 2161
 EUR 26,443-17 27,792-18 26,710-17
 CHF 24,683-35 25,713-36 24,932-35
 GBP 29,20148 30,42150 29,49648
 CNY 3,38911 3,53111 3,42311
 SGD 16,64328 17,33829 16,81129
 THB 656-1 756-1 729-1
 MYR - 5,65010 5,5339
 DKK - 3,714-2 3,580-2
 HKD 2,915-1 3,037-1 2,945-1
 INR - 3270 3150
 KRW 180 210 190
 KWD - 78,516-17 75,552-16
 NOK - 2,524-1 2,423-1
 RUB - 2970 -
 SEK - 2,6759 2,5689

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 -10 23,260 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-10-2020

1USD = 23,196 -5