Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6855 22,7555 22,6855
 AUD 17,68199 17,946100 17,788100
 CAD 17,94279 18,33981 18,10580
 CHF 22,89540 23,35540 23,05640
 EUR 26,635142 26,953144 26,715143
 GBP 29,57636 30,05137 29,78536
 JPY 1990 2030 2010
 SGD 16,53111 16,82911 16,64711
 THB 6731 7011 6731
 MYR - 5,4171 5,3481
 DKK - 3,65920 3,54719
 HKD 2,8702 2,9342 2,8902
 INR - 3621 3491
 KRW 190 210 190
 KWD - 77,995-26 75,049-25
 NOK - 2,8993 2,8113
 RUB - 439-1 394-1
 SAR - 6,2810 6,0440
 SEK - 2,8218 2,7528

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-10-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-10-2017

1USD = 22,462 2