Tỷ giá ngày 19-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,5430 17,2340 16,7110
 CAD 17,1870 17,9050 17,3610
 JPY 2160 2280 2180
 EUR 26,7900 28,1560 27,0610
 CHF 24,9000 25,9400 25,1520
 GBP 29,3320 30,5570 29,6280
 CNY 3,3580 3,4990 3,3920
 SGD 16,6650 17,3610 16,8330
 THB 6590 7590 7320
 MYR - 5,6830 5,5650
 DKK - 3,7640 3,6280
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3270 3140
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,5840 75,6170
 NOK - 2,6170 2,5130
 RUB - 3090 -
 SEK - 2,7000 2,5910

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,160 0 23,190 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-09-2020

1USD = 23,196 0