Tỷ giá ngày 19-07-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0150 23,0850 23,0150
 AUD 16,7650 17,0500 16,8660
 CAD 17,1810 17,5270 17,3380
 CHF 22,7040 23,1600 22,8640
 EUR 26,5510 26,8680 26,6310
 GBP 29,6050 30,0790 29,8140
 JPY 2000 2060 2020
 SGD 16,6030 16,9030 16,7200
 THB 6760 7040 6760
 MYR - 5,7100 5,6370
 DKK - 3,6460 3,5350
 HKD 2,8950 2,9590 2,9150
 INR - 3460 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,8920 75,9130
 NOK - 2,8470 2,7610
 RUB - 4040 3630
 SAR - 6,3720 6,1310
 SEK - 2,6190 2,5550

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-07-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,265 55 23,280 20

Tỷ giá trung tâm ngày 19-07-2018

1USD = 22,662 13