Tỷ giá ngày 19-04-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1555 23,2555 23,1555
 AUD 16,400-45 16,679-45 16,499-45
 CAD 17,112-18 17,456-18 17,267-18
 CHF 22,552-100 23,005-102 22,711-101
 EUR 25,880-133 26,606-136 25,958-133
 GBP 29,807-104 30,284-105 30,017-104
 JPY 2040 2140 2060
 SGD 16,916-26 17,221-27 17,035-27
 THB 715-1 745-1 715-1
 MYR - 5,65515 5,58315
 DKK - 3,547-19 3,439-18
 HKD 2,9161 2,9801 2,9361
 INR - 3470 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,21343 76,22242
 NOK - 2,769-5 2,685-5
 RUB - 4030 3620
 SAR - 6,4162 6,1742
 SEK - 2,526-16 2,464-16

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-04-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,210 20 23,220 10

Tỷ giá trung tâm ngày 19-04-2019

1USD = 22,998 10