Tỷ giá ngày 19-02-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,89515 23,10515 22,92515
 AUD 17,46776 18,19680 17,64377
 CAD 17,67914 18,41815 17,85814
 JPY 2110 2220 2140
 EUR 26,993129 28,403136 27,266130
 CHF 25,04072 26,08675 25,29373
 GBP 31,353263 32,662274 31,670265
 CNY 3,487-4 3,634-4 3,523-4
 SGD 16,91723 17,62323 17,08823
 THB 6780 781-1 753-1
 MYR - 5,751-13 5,632-13
 DKK - 3,81418 3,67617
 HKD 2,8942 3,0152 2,9232
 INR - 3291 3171
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,90251 75,92350
 NOK - 2,78013 2,66812
 RUB - 311-1 -
 SEK - 2,8319 2,7188

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-02-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,720 170 23,800 230

Tỷ giá trung tâm ngày 19-02-2021

1USD = 23,134 12