Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7500 22,8200 22,7500
 AUD 17,3180 17,5780 17,4230
 CAD 17,1510 17,5310 17,3070
 CHF 22,5040 22,9560 22,6620
 EUR 24,0730 24,3610 24,1460
 GBP 27,9690 28,4170 28,1660
 JPY 1990 2030 2010
 SGD 15,9000 16,1870 16,0120
 THB 6380 6650 6380
 MYR - 5,1530 5,0870
 DKK - 3,3150 3,2140
 HKD 2,8940 2,9580 2,9150
 INR - 3520 3390
 KRW 180 200 190
 KWD - 77,3890 74,4660
 NOK - 2,7820 2,6970
 RUB - 4390 3590
 SAR - 6,3000 6,0620
 SEK - 2,5930 2,5290

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-02-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 0 22,830 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-02-2017

1USD = 22,229 0