Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 17,5820 17,8460 17,6880
 CAD 17,8630 18,2590 18,0250
 CHF 22,8550 23,3150 23,0160
 EUR 26,4930 26,8090 26,5730
 GBP 29,5400 30,0140 29,7490
 JPY 1990 2030 2010
 SGD 16,5200 16,8180 16,6360
 THB 6720 7000 6720
 MYR - 5,4160 5,3470
 DKK - 3,6390 3,5280
 HKD 2,8680 2,9320 2,8880
 INR - 3620 3480
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,0210 75,0730
 NOK - 2,8960 2,8080
 RUB - 4400 3950
 SAR - 6,2810 6,0440
 SEK - 2,8130 2,7440

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-10-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,740 10

Tỷ giá trung tâm ngày 18-10-2017

1USD = 22,460 8