Tỷ giá ngày 18-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,54375 17,23478 16,71175
 CAD 17,18781 17,90584 17,36181
 JPY 2160 2280 2180
 EUR 26,790163 28,156171 27,061164
 CHF 24,900126 25,940131 25,152127
 GBP 29,33261 30,55764 29,62862
 CNY 3,3581 3,4991 3,3921
 SGD 16,66548 17,36150 16,83348
 THB 6591 7592 7322
 MYR - 5,68321 5,56520
 DKK - 3,76423 3,62822
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3270 3140
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,584-77 75,617-74
 NOK - 2,6176 2,5136
 RUB - 3092 -
 SEK - 2,70017 2,59117

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,160 -10 23,190 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 18-09-2020

1USD = 23,196 3