Tỷ giá ngày 18-09-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2450 23,3250 23,2450
 AUD 16,57274 16,85475 16,67274
 CAD 17,6185 17,9726 17,7785
 CHF 23,89799 24,377101 24,065100
 EUR 27,00281 27,32482 27,08381
 GBP 30,259136 30,744138 30,473137
 JPY 2052 2133 2082
 SGD 16,78145 17,08446 16,90046
 THB 7001 7301 7001
 MYR - 5,657-8 5,584-8
 DKK - 3,70410 3,59110
 HKD 2,9261 2,9911 2,9471
 INR - 3330 3210
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,80126 76,78925
 NOK - 2,89724 2,80923
 RUB - 3823 3432
 SAR - 6,4370 6,1940
 SEK - 2,64831 2,58330

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-09-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,380 0 23,400 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-09-2018

1USD = 22,700 10