Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6900 22,7600 22,6900
 AUD 18,0420 18,3130 18,1510
 CAD 18,3780 18,7860 18,5450
 CHF 23,3510 23,8210 23,5160
 EUR 26,9830 27,3190 27,0640
 GBP 30,5710 31,0620 30,7870
 JPY 2010 2050 2030
 SGD 16,7090 17,0110 16,8270
 THB 6740 7020 6740
 MYR - 5,4650 5,3950
 DKK - 3,7080 3,5950
 HKD 2,8660 2,9300 2,8870
 INR - 3680 3540
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,2620 75,3060
 NOK - 2,9460 2,8560
 RUB - 4380 3930
 SAR - 6,2840 6,0460
 SEK - 2,8910 2,8200

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-09-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-09-2017

1USD = 22,439 -2