Tỷ giá ngày 18-05-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,220-20 23,430-20 23,250-20
 AUD 14,640-72 15,251-75 14,788-72
 CAD 16,168-48 16,844-50 16,332-49
 JPY 213-1 225-1 215-1
 EUR 24,611-3 25,866-3 24,860-3
 CHF 23,42111 24,39912 23,65711
 GBP 27,537-256 28,687-267 27,815-258
 CNY 3,215-8 3,350-8 3,248-8
 SGD 15,945-61 16,611-63 16,106-61
 THB 6440 7420 7150
 MYR - 5,416-18 5,304-18
 DKK - 3,4510 3,3260
 HKD 2,936-2 3,058-3 2,965-2
 INR - 319-2 307-2
 KRW 160 200 180
 KWD - 78,332-16 75,375-16
 NOK - 2,340-8 2,246-8
 RUB - 3192 -
 SEK - 2,425-5 2,328-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-05-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,350 -20 23,400 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 18-05-2020

1USD = 23,265 2