Tỷ giá ngày 18-04-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,4450 16,7250 16,5440
 CAD 17,1300 17,4740 17,2860
 CHF 22,6520 23,1070 22,8120
 EUR 26,0120 26,7420 26,0910
 GBP 29,9100 30,3890 30,1210
 JPY 2040 2140 2060
 SGD 16,9430 17,2480 17,0620
 THB 7160 7450 7160
 MYR - 5,6400 5,5680
 DKK - 3,5660 3,4580
 HKD 2,9150 2,9790 2,9350
 INR - 3470 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,1700 76,1810
 NOK - 2,7750 2,6900
 RUB - 4040 3620
 SAR - 6,4140 6,1720
 SEK - 2,5420 2,4790

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-04-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 0 23,210 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-04-2019

1USD = 22,988 -3