Tỷ giá ngày 18-02-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8800 23,0900 22,9100
 AUD 17,390-20 18,117-21 17,566-20
 CAD 17,665-3 18,403-3 17,843-3
 JPY 2110 2220 2130
 EUR 26,864-69 28,268-73 27,135-70
 CHF 24,968-92 26,011-96 25,220-93
 GBP 31,090-65 32,389-68 31,404-66
 CNY 3,4910 3,6380 3,5270
 SGD 16,8943 17,6003 17,0653
 THB 6780 7820 7540
 MYR - 5,7647 5,6457
 DKK - 3,796-9 3,659-9
 HKD 2,8920 3,0130 2,9220
 INR - 3280 3150
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,851-52 75,873-50
 NOK - 2,767-14 2,656-14
 RUB - 3120 -
 SEK - 2,822-3 2,709-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-02-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,550 -20 23,570 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 18-02-2021

1USD = 23,122 -32