Tỷ giá ngày 17-11-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,050-5 23,260-5 23,080-5
 AUD 16,54590 17,23694 16,71391
 CAD 17,28942 18,01144 17,46343
 JPY 2140 2250 2160
 EUR 26,79645 28,16347 27,06746
 CHF 24,7770 25,8120 25,0280
 GBP 29,86111 31,10812 30,16311
 CNY 3,448-4 3,593-5 3,483-5
 SGD 16,8004 17,5024 16,9704
 THB 6791 7831 7551
 MYR - 5,70817 5,59016
 DKK - 3,7604 3,6244
 HKD 2,9140 3,0350 2,9430
 INR - 3231 3111
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,6530 75,6840
 NOK - 2,61114 2,50613
 RUB - 3033 -
 SEK - 2,74615 2,63614

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-11-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 0 23,210 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 17-11-2020

1USD = 23,174 -10