Tỷ giá ngày 17-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 15,9990 16,6670 16,1610
 CAD 17,0900 17,8030 17,2620
 JPY 2130 2240 2150
 EUR 26,4600 27,8100 26,7270
 CHF 24,7180 25,7500 24,9670
 GBP 29,1530 30,3710 29,4480
 CNY 3,3780 3,5200 3,4120
 SGD 16,6150 17,3090 16,7830
 THB 6570 7570 7300
 MYR - 5,6400 5,5240
 DKK - 3,7160 3,5820
 HKD 2,9160 3,0380 2,9460
 INR - 3270 3150
 KRW 180 210 190
 KWD - 78,5330 75,5680
 NOK - 2,5250 2,4240
 RUB - 2970 -
 SEK - 2,6660 2,5590

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,210 20 23,240 20

Tỷ giá trung tâm ngày 17-10-2020

1USD = 23,201 9