Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6855 22,7555 22,6855
 AUD 17,620-82 17,885-83 17,727-82
 CAD 17,860-58 18,256-59 18,022-58
 CHF 22,961-21 23,422-21 23,123-21
 EUR 26,603-31 26,921-58 26,683-31
 GBP 29,749-88 30,226-89 29,959-88
 JPY 2000 2030 2020
 SGD 16,572-45 16,872-46 16,689-46
 THB 6730 7010 6730
 MYR - 5,419-8 5,349-8
 DKK - 3,654-8 3,543-8
 HKD 2,8680 2,9310 2,8880
 INR - 3640 3500
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,046120 75,098116
 NOK - 2,920-4 2,831-4
 RUB - 4410 3960
 SAR - 6,2811 6,0431
 SEK - 2,8371 2,7681

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-10-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,730 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-10-2017

1USD = 22,452 1