Tỷ giá ngày 17-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2200 21,2700 21,2200
 AUD 18,46519 18,74319 18,57619
 CAD 18,62467 19,03869 18,79368
 CHF 22,25826 22,70727 22,41527
 EUR 27,03749 27,36249 27,11949
 GBP 33,805291 34,349296 34,043293
 JPY 197-1 200-1 199-1
 SGD 16,441-13 16,839-13 16,556-13
 THB 6431 6701 6431
 MYR - 6,5312 6,4472
 DKK - 3,7166 3,6025
 HKD 2,7021 2,7571 2,7211
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,44469 72,90168
 NOK - 3,2950 3,1940
 RUB - 576-4 471-3
 SAR - 5,8421 5,4961
 SEK - 3,01113 2,93712

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 0 21,270 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-10-2014

1USD = 0