Tỷ giá ngày 17-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,469-14 17,157-14 16,635-14
 CAD 17,106-19 17,821-20 17,279-20
 JPY 2162 2281 2182
 EUR 26,627-111 27,985-116 26,896-112
 CHF 24,775-90 25,809-94 25,025-91
 GBP 29,271167 30,493174 29,566169
 CNY 3,3577 3,4987 3,3917
 SGD 16,61720 17,31120 16,78520
 THB 6571 7581 7301
 MYR - 5,662-12 5,545-12
 DKK - 3,741-15 3,606-15
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3260 3140
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,66226 75,69225
 NOK - 2,611-4 2,507-3
 RUB - 308-1 -
 SEK - 2,682-7 2,575-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-09-2020

1USD = 23,193 -5