Tỷ giá ngày 17-05-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2400 23,4500 23,2700
 AUD 14,7120 15,3260 14,8600
 CAD 16,2170 16,8940 16,3810
 JPY 2130 2250 2160
 EUR 24,6140 25,8690 24,8630
 CHF 23,4090 24,3870 23,6460
 GBP 27,7930 28,9530 28,0730
 CNY 3,2230 3,3580 3,2550
 SGD 16,0060 16,6740 16,1680
 THB 6440 7420 7150
 MYR - 5,4340 5,3220
 DKK - 3,4510 3,3260
 HKD 2,9380 3,0610 2,9680
 INR - 3200 3080
 KRW 160 200 180
 KWD - 78,3490 75,3910
 NOK - 2,3480 2,2540
 RUB - 3170 -
 SEK - 2,4300 2,3330

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-05-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,370 0 23,420 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-05-2020

1USD = 23,263 10