Tỷ giá ngày 17-04-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,514115 16,795117 16,613115
 CAD 17,17495 17,51997 17,33096
 CHF 22,711-95 23,167-97 22,871-96
 EUR 26,0529 26,7839 26,1309
 GBP 29,899-101 30,378-103 30,110-102
 JPY 2044 2146 2064
 SGD 16,94915 17,25515 17,06815
 THB 7161 7461 7161
 MYR - 5,646-15 5,573-15
 DKK - 3,5720 3,4640
 HKD 2,915-2 2,979-2 2,935-2
 INR - 3471 3341
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,1180 76,1310
 NOK - 2,7836 2,6985
 RUB - 4032 3622
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,54811 2,48611

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-04-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -5 23,210 5

Tỷ giá trung tâm ngày 17-04-2019

1USD = 22,991 1