Tỷ giá ngày 17-02-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8800 23,0900 22,9100
 AUD 17,410148 18,13828 17,586149
 CAD 17,668102 18,406-22 17,846103
 JPY 211-2 222-3 213-2
 EUR 26,93338 28,340-157 27,20539
 CHF 25,06079 26,107-100 25,31380
 GBP 31,155372 32,457164 31,470376
 CNY 3,4911 3,638-24 3,5271
 SGD 16,89264 17,597-56 17,06264
 THB 6781 782-4 7531
 MYR - 5,757-4 5,63835
 DKK - 3,805-21 3,6685
 HKD 2,89210 3,013-11 2,92210
 INR - 328-1 3151
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,903-274 75,924264
 NOK - 2,7810 2,67018
 RUB - 3124 -
 SEK - 2,8268 2,71326

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-02-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,550 -20 23,570 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 17-02-2021

1USD = 23,122 -32