Tỷ giá ngày 16-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,48254 17,17156 16,64955
 CAD 17,126-17 17,841-18 17,299-17
 JPY 2141 2271 2161
 EUR 26,738-75 28,102-78 27,008-75
 CHF 24,864-22 25,903-23 25,116-22
 GBP 29,104106 30,319111 29,398107
 CNY 3,35014 3,49014 3,38414
 SGD 16,59832 17,29133 16,76532
 THB 6571 7571 7301
 MYR - 5,67416 5,55716
 DKK - 3,757-10 3,621-10
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 327-1 314-1
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,63651 75,66749
 NOK - 2,615-1 2,510-1
 RUB - 3091 -
 SEK - 2,689-6 2,582-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-09-2020

1USD = 23,198 -5