Tỷ giá ngày 16-08-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2700 23,3500 23,2700
 AUD 16,760105 17,03899 16,862106
 CAD 17,519-79 17,864-89 17,678-80
 CHF 23,19266 23,64857 23,35566
 EUR 26,355119 26,658109 26,435119
 GBP 29,33443 29,79131 29,54143
 JPY 2061 2131 2081
 SGD 16,75949 17,05442 16,87749
 THB 6871 7161 6871
 MYR - 5,725-3 5,6540
 DKK - 3,61715 3,50916
 HKD 2,9281 2,992-1 2,9491
 INR - 344-1 331-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,729-17 76,75216
 NOK - 2,811-1 2,7270
 RUB - 386-5 346-4
 SAR - 6,443-2 6,2031
 SEK - 2,574-5 2,512-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-08-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,615 25 23,630 30

Tỷ giá trung tâm ngày 16-08-2018

1USD = 22,691 6