Tỷ giá ngày 16-05-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,245-5 23,365-5 23,245-5
 AUD 15,877-24 16,244-25 15,973-24
 CAD 17,04444 17,49146 17,19945
 CHF 22,805-28 23,263-28 22,965-28
 EUR 25,92427 26,73028 26,00227
 GBP 29,601-142 30,075-145 29,810-143
 JPY 2100 2200 2120
 SGD 16,8191 17,1231 16,9381
 THB 7241 7541 7241
 MYR - 5,6264 5,5544
 DKK - 3,5533 3,4453
 HKD 2,9270 2,9920 2,9470
 INR - 3440 3310
 KRW 180 200 190
 KWD - 79,423-17 76,425-16
 NOK - 2,71710 2,63410
 RUB - 4010 3590
 SAR - 6,443-1 6,200-1
 SEK - 2,4573 2,3973

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-05-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,290 -40 23,310 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 16-05-2019

1USD = 23,056 -8