Tỷ giá ngày 16-04-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,39948 16,67849 16,49848
 CAD 17,079-29 17,422-30 17,234-30
 CHF 22,806-30 23,264-30 22,967-30
 EUR 26,04258 26,77359 26,12158
 GBP 30,00044 30,48044 30,21144
 JPY 2000 2080 2020
 SGD 16,93440 17,23941 17,05340
 THB 7151 7451 7151
 MYR - 5,661-10 5,588-10
 DKK - 3,57210 3,4649
 HKD 2,9171 2,9821 2,9381
 INR - 346-1 333-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,118-26 76,131-25
 NOK - 2,77711 2,69311
 RUB - 4021 3601
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,5374 2,4754

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-04-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,195 5 23,205 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-04-2019

1USD = 22,990 -6