Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7250 22,7950 22,7250
 AUD 17,554-151 17,818-153 17,660-152
 CAD 17,165-139 17,546-142 17,321-140
 CHF 23,668-85 24,144-87 23,835-86
 EUR 27,855-70 28,188-71 27,939-70
 GBP 31,44277 31,94678 31,66477
 JPY 2130 2210 2150
 SGD 17,136-29 17,445-29 17,256-29
 THB 715-1 745-1 715-1
 MYR - 5,86212 5,78712
 DKK - 3,827-9 3,711-9
 HKD 2,8600 2,9240 2,8810
 INR - 3640 3500
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,7050 75,7320
 NOK - 3,003-9 2,911-9
 RUB - 440-4 395-4
 SAR - 6,2920 6,0540
 SEK - 2,818-6 2,749-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-03-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 5 22,785 5

Tỷ giá trung tâm ngày 16-03-2018

1USD = 22,445 5