Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7300 22,8000 22,7300
 AUD 17,391120 17,652122 17,496121
 CAD 17,17132 17,55233 17,32733
 CHF 22,39099 22,840101 22,54899
 EUR 24,007133 24,294134 24,079133
 GBP 28,05026 28,50026 28,24826
 JPY 1971 2011 1991
 SGD 15,85138 16,13839 15,96338
 THB 6381 6641 6381
 MYR - 5,1576 5,0916
 DKK - 3,30518 3,20418
 HKD 2,8921 2,9561 2,9121
 INR - 3531 3401
 KRW 180 210 190
 KWD - 77,34785 74,42581
 NOK - 2,77927 2,69426
 RUB - 443-2 362-2
 SAR - 6,2962 6,0582
 SEK - 2,5909 2,5279

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-02-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 -10 22,830 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 16-02-2017

1USD = 22,234 -2