Tỷ giá ngày 15-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,146-59 16,820-61 16,309-59
 CAD 17,188-25 17,906-26 17,362-25
 JPY 2130 2240 2150
 EUR 26,5559 27,90910 26,8239
 CHF 24,75649 25,78951 25,00649
 GBP 29,436194 30,665202 29,733196
 CNY 3,38316 3,52517 3,41716
 SGD 16,65421 17,34922 16,82221
 THB 6571 7581 7301
 MYR - 5,651-3 5,535-3
 DKK - 3,7303 3,5953
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3281 3161
 KRW 180 210 190
 KWD - 78,5330 75,5680
 NOK - 2,562-3 2,459-3
 RUB - 298-3 -
 SEK - 2,6842 2,5762

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 0 23,220 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-10-2020

1USD = 23,192 -5