Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 17,6160 17,8810 17,7230
 CAD 17,9510 18,3480 18,1140
 CHF 22,9860 23,4480 23,1480
 EUR 26,6570 27,0020 26,7370
 GBP 29,8820 30,3610 30,0930
 JPY 2000 2040 2020
 SGD 16,5660 16,8650 16,6830
 THB 6730 7010 6730
 MYR - 5,4190 5,3500
 DKK - 3,6650 3,5540
 HKD 2,8680 2,9310 2,8880
 INR - 3630 3490
 KRW 190 210 200
 KWD - 77,9780 75,0320
 NOK - 2,9220 2,8330
 RUB - 4380 3940
 SAR - 6,2800 6,0420
 SEK - 2,8350 2,7650

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-10-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-10-2017

1USD = 22,453 0